khả năng bay lượn của Người Dơi

  • Sự thật về khả năng bay lượn của Người Dơi Sự thật về khả năng bay lượn của Người Dơi
    Người Dơi có khả năng bay lượn từ tòa nhà này sang tòa nhà khác khá dễ dàng bằng cách sử dụng chiếc áo choàng của mình nhưng rồi ngay sau đó sẽ khó giữ được mạng sống bởi những tác động nghiêm trọng không thể tránh khỏi khi hạ cánh.