khả năng làm việc

  • Người "đa năng" chưa chắc giỏi hơn người khác! Người "đa năng" chưa chắc giỏi hơn người khác!
    Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người tự cho rằng mình “đa năng” lại là những người làm việc kém hiệu quả nhất. Nhiều người rất tự hào vì “đa năng”, tức là cùng một lúc có thể làm nhiều việc.
  • Phụ nữ công sở mẫn cán hơn đàn ông Phụ nữ công sở mẫn cán hơn đàn ông
    Lâu nay người ta vẫn cho rằng, trong công việc, đàn ông mẫn cán và bền bỉ hơn phụ nữ. Tuy nhiên, quan niệm này đã lỗi thời vì theo một nghiên cứu mới, phụ nữ mới là những con ong cần mẫn hơn nơi công sở.