khả năng trì hoãn cái chết

  • Con người có khả năng trì hoãn cái chết? Con người có khả năng trì hoãn cái chết?
    Lâu nay, không ít ý kiến vẫn luôn tin rằng người sắp chết có khả năng cố tình trì hoãn cái chết đang đến rất gần với nhiều lý do như gắng đợi người thân đến để nói lời tạm biệt hay chờ cho sự kiện quan trọng nào đó chẳng hạn sinh nhật, ngày lễ của gia đình,… qua đi.