khối băng khổng lồ

  • Đài quan sát hạt neutrino lớn nhất thế giới Đài quan sát hạt neutrino lớn nhất thế giới
    Đài quan sát này có tên IceCube, được xây từ một khối băng khổng lồ ở cực nam của Nam cực, nhằm phát hiện các hạt neutrino - một loại hạt được cho là thần bí trong vũ trụ và có tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng.