khủng long Tyrannosaurus rex

  • Tìm thấy họ hàng của khủng long bạo chúa Tìm thấy họ hàng của khủng long bạo chúa
    Các nhà khoa học vừa tìm thấy một hóa thạch khủng long có kích thước và vóc dáng giống loài khủng long Tyrannosaurus rex (khủng long bạo chúa). Nó được xác định là một loài khủng long mới...