khu rừng bí ẩn

  • Khu rừng bí ẩn nằm trong lòng nước Mỹ Khu rừng bí ẩn nằm trong lòng nước Mỹ
    Dù bị bao bọc bởi các khu đô thị, Allegheny vẫn giữ được sự nguyên vẹn về cảnh quan thiên nhiên và những bí ẩn của mình như thác nước hai mặt hay các tảng đá "sấm sét".