khuyết tật

  • Vì sao con các Samurai hay bị khuyết tật? Vì sao con các Samurai hay bị khuyết tật?
    Một nghiên cứu mới phát hiện, chính son phấn trang điểm của phụ nữ là nguyên nhân khiến con cái của các chiến binh samurai Nhật hay bị khuyết tật và yếu kém hơn so với trẻ cùng lứa tuổi khác.