kiến mật

  • 17 kỷ lục gia trong thế giới côn trùng 17 kỷ lục gia trong thế giới côn trùng
    Côn trùng là nhóm động vật đa dạng nhất Trái đất với khoảng 1 triệu loài đã được mô tả, chiếm hơn một nửa tổng số loài được biết đến.
  • Những bí ẩn về loài kiến Argentina hung hãn Những bí ẩn về loài kiến Argentina hung hãn
    Những loài kiến bản địa ở Mỹ đang phải đấu tranh cật lực chống lại cuộc xâm lăng mạnh mẽ của những con kiến Argentina hiếu chiến và ngang ngược. Cuộc xâm lăng nguy hại của loài kiến này đến nay con người vẫn chưa thể ngăn lại được.