kiến tạo mảng

  • Tìm thấy đĩa kiến tạo "mất tích" Tìm thấy đĩa kiến tạo "mất tích"
    Một đĩa kiến tạo từng biến mất tại Bắc Mỹ cách đây cả trăm triệu năm vừa được phát hiện vẫn còn lẩn quất ở miền trung bang California (Mỹ) và Mexico.