kiến thức về công nghệ

  • Trẻ em tiếp thu công nghệ nhanh hơn người lớn Trẻ em tiếp thu công nghệ nhanh hơn người lớn
    Theo các nhà nghiên cứu đến từ văn phòng truyền thông Ofcom (VQ Anh) thì những đứa trẻ từ 6 tuổi cho thấy chúng có kiến thức về công nghệ nhiều hơn một người 45 tuổi và qua giai đoạn tuổi teen.