kiểu bơi kỳ lạ của tinh trùng

  • Các kiểu bơi kỳ lạ của tinh trùng Các kiểu bơi kỳ lạ của tinh trùng
    Các chuyên gia đã tìm ra một kỹ thuật mới cho phép họ theo dõi chuyển động của hơn 1.500 tế bào tinh trùng bơi cùng lúc trong một không gian có thể tích khoảng 1/100mm. Dù lớn chưa bằng một giọt nước thông thường, nó là cả thế giới thu nhỏ của tế bào.