làm thuốc

  • Có giữ được những cây thông đỏ cuối cùng? Có giữ được những cây thông đỏ cuối cùng?
    Từ sự thúc bách của việc hàng loạt cây thông đỏ bị triệt hạ mới đây, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị chính quyền địa phương cần đưa cây thông đỏ vào chương trình "bảo vệ đặc biệt" của tỉnh.