lý giải về hồn ma

  • Những lý giải khoa học về hồn ma Những lý giải khoa học về hồn ma
    Một cuộc khảo sát trước đó tại Anh cũng cho thấy cùng tỷ lệ 52% người tham gia tin về thế giới siêu nhiên. Vậy sự thực của vấn đề này là gì?