lựa chọn giới tính

  • Hàng trăm triệu bé gái đã đi đâu? Hàng trăm triệu bé gái đã đi đâu?
    Lên tiếng về tình trạng nạo phá thai để lựa chọn giới tính ngày càng nghiêm trọng ở nhiều nước, tác giả Mara Hvistendahl đã có bài viết dài trên tạp chí Foreign Policy của Mỹ.