liên lạc bằng laser

  • NASA "bắn" hình Mona Lisa lên Mặt trăng  NASA "bắn" hình Mona Lisa lên Mặt trăng
    Các nhà khoa học của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa bắn chùm sáng laser tạo hình bức tranh nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci lên phi thuyền bay quanh mặt trăng. 
  • Những công nghệ giúp NASA chinh phục sao Hỏa Những công nghệ giúp NASA chinh phục sao Hỏa
    Trong kế hoạch đưa người lên sao Hỏa vào thập niên 2030 mang tên Journey To Mars, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vạch ra những công nghệ hỗ trợ có tiềm năng phát triển trong các thập kỷ tới.