mùi thơm đánh thức ký ức

  • Vì sao mùi hương có thể đánh thức ký ức? Vì sao mùi hương có thể đánh thức ký ức?
    Một mùi thơm bất chợt giống như một chiếc cổng thời gian ngay lập tức đưa bạn từ một con phố nhộn nhịp đông đúc trở về với một nơi bình lặng bạn đã từng đến nhiều năm trước.