mạng nhện

  • Giải mã bí mật của mạng nhện Giải mã bí mật của mạng nhện
    Một nghiên cứu mới phát hiện, các con nhện đã khéo léo dệt thêm các sợi tơ trắng trang trí bắt chéo như một thủ thuật nhằm bảo vệ hệ thống mạng của chúng khỏi bị hư hại.