mảnh vỡ quai hàm

  • Người hiện đại xuất hiện từ khi nào? Người hiện đại xuất hiện từ khi nào?
    Mảnh vỡ quai hàm được tìm thấy trong một hang động thời tiền sử ở Torquay, là bằng chứng sớm nhất cho thấy sự xuất hiện của con người hiện đại ở phía tây bắc Châu Âu, các nhà khoa học cho biết.