ma cà rồng Dracula

  • Sự thật về nguồn gốc của ma cà rồng Sự thật về nguồn gốc của ma cà rồng
    Ma cà rồng là sinh vật huyền thoại, duy trì sự sống của bản thân bằng cách hút máu của vật thể sống. Ma cà rồng được ghi nhận trong nhiều nền văn hóa khác nhau, từ thời tiền sử cho đến hiện đại dựa vào những lưu truyền trong dân gian.