nàng mona lisa

  • Đã tìm thấy hài cốt nàng Mona Lisa? Đã tìm thấy hài cốt nàng Mona Lisa?
    Các nhà khảo cổ học người Italia đã phát hiện thấy 2 bộ hài cốt có thể là của người phụ nữ trong bức chân dung nàng Mona Lisa của họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci.