não phát ra điện

  • Não bộ - nguồn điện bí ẩn Não bộ - nguồn điện bí ẩn
    Điều này không chỉ có trong khoa học viễn tưởng, thực tế Debbie Wolf - một phụ nữ Anh có thể phóng ra dòng điện sinh học khiến đèn, tủ lạnh tắt...