núi lửa Kilimanjaro

  • 7 kỳ quan thiên nhiên của châu Phi 7 kỳ quan thiên nhiên của châu Phi
    Trong khi nhân loại có 7 kỳ quan thế giới thì châu Phi cũng có 7 địa danh nổi tiếng. Chúng bao gồm sông Nile, núi lửa Kilimanjaro, thung lũng Great Rift, cánh đồng Serengeti, sa mạc Sahara, hồ Victoria và núi Bàn.