nơi chôn thân của sao chổi

  • Phát hiện "nghĩa địa" sao chổi Phát hiện "nghĩa địa" sao chổi
    Các nhà thiên văn Colombia cho hay đã tìm thấy nơi chôn thân của các sao chổi, và từ đây một số sao chổi có thể hồi sinh sau nhiều triệu năm bất động.