nấu cơm trên núi cao

  • Vì sao trên núi cao nấu cơm không chín? Vì sao trên núi cao nấu cơm không chín?
    Các nhân viên thăm dò địa chất và các vận động viên leo núi khi làm việc trên núi cao có thể thấy được hiện tượng sau: Hơi nước trong nồi cơm bay ra mù mịt từ lâu, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn là “cơm sống”. Rút cục do nguyên nhân gì?