nốt trầm

  • Những cỗ máy khoa học khổng lồ nhất Những cỗ máy khoa học khổng lồ nhất
    Nhằm hiểu biết hơn về vũ trụ rộng lớn và phức tạp, các nhà khoa học đã sáng tạo ra đủ những cỗ máy khoa học vĩ đại. Càng những công trình lớn lại càng cần thời gian, chi phí và nguồn nhân lực khổng lồ của nhiều quốc gia hợp tác.
  • Bắt cá trắm đen nặng kỷ lục tại Hà Nội Bắt cá trắm đen nặng kỷ lục tại Hà Nội
    Sau gần 4 giờ dẫn dụ giữa đêm tối, nhóm thợ câu đã bắt được cá trắm đen nặng 56 kg, dài 1,3 m tại một hồ thuộc huyện Đông Anh. Đây là cá trắm có trọng lượng kỷ lục bị bắt tại Hà Nội.