nốt trầm

  • Bắt cá trắm đen nặng kỷ lục tại Hà Nội Bắt cá trắm đen nặng kỷ lục tại Hà Nội
    Sau gần 4 giờ dẫn dụ giữa đêm tối, nhóm thợ câu đã bắt được cá trắm đen nặng 56 kg, dài 1,3 m tại một hồ thuộc huyện Đông Anh. Đây là cá trắm có trọng lượng kỷ lục bị bắt tại Hà Nội.
  • Nguồn gốc của oxy trên Trái Đất Nguồn gốc của oxy trên Trái Đất
    Hiện vẫn có rất nhiều tranh cãi với những yếu tố sinh học chính trong thế giới “tiền oxy” và các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm đầu mối từ những lớp đá trầm tích lâu đời nhất trên hành tinh của chúng ta.