nỗi ám ảnh

  • Tại sao Nikola Tesla bị ám ảnh bởi kim tự tháp Ai Cập? Tại sao Nikola Tesla bị ám ảnh bởi kim tự tháp Ai Cập?
    Nhà sáng chế Nikola Tesla có nhiều nỗi ám ảnh khác thường, trong đó ông cho rằng đại kim tự tháp của Ai Cập là những nguồn truyền năng lượng khổng lồ. Ông đã xây dựng Tháp Tesla theo các định luật lấy cảm hứng từ việc nghiên cứu kim tự tháp.
  • Con người có thể dự cảm được cái chết của mình Con người có thể dự cảm được cái chết của mình
    Ở những người trung niên luôn luôn bị ám ảnh bởi một nỗi lo buồn nào đó, thì phân tử telomer trên nhiễm sắc thể của họ ngắn hơn những người khác rất nhiều. Họ sẽ chết sớm và bản thân họ dự cảm được trước được cái chết khi nào đến với họ.