nữ du khách vũ trụ

  • Người phụ nữ đầu tiên du lịch trên không gian Người phụ nữ đầu tiên du lịch trên không gian
    Khi tham gia chuyến đi đó, Ansari không hề biết mình là người phụ nữ đầu tiên du lịch trên bầu trời nhưng cô luôn biết mình có một nghị lực mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để chinh phục ước mơ.