nam giới vô sinh

  • Tại sao ngày càng nhiều nam giới vô sinh? Tại sao ngày càng nhiều nam giới vô sinh?
    Bằng chứng mới cho thấy các loại hóa chất được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn hại chất lượng tinh trùng và làm giảm đáng kể khả năng sinh sản ở nam giới.