nasa đóng cửa

  • NASA ngưng hoạt động NASA ngưng hoạt động
    Cơ quan hàng không vũ trụ của Mỹ sẽ phải ngưng hoạt động gần như hoàn toàn sau khi chính quyền tổng thống Obam tuyên bố đóng cửa chính phủ.