nasa thử nghiệm tàu vũ trụ

  • NASA thử nghiệm tàu vũ trụ giống UFO NASA thử nghiệm tàu vũ trụ giống UFO
    Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA) sắp thử nghiệm loại tàu vũ trụ có hình dạng giống đĩa bay, một loại phương tiện mới có thể sử dụng trong các sứ mệnh nghiên cứu sao Hỏa.