người lùn

  • 10 tộc người sở hữu siêu năng lực dị nhất hành tinh 10 tộc người sở hữu siêu năng lực dị nhất hành tinh
    Những khả năng siêu hạng của các bộ tộc như lặn 13 phút dưới nước mà không cần bình oxy, mắt tinh gấp 4 lần người thường, chạy đường dài không biết mệt, sống thọ gần 120 tuổi hay miễn nhiễm với ung thư… chắc chắn sẽ khiến bạn ngưỡng mộ và mơ ước.