người nóng tính

  • Người nóng tính dễ thành sếp lớn Người nóng tính dễ thành sếp lớn
    Một nhà quản lý nóng tính sẽ có cơ hội thăng chức lớn hơn so với những đồng nghiệp khác vì những người xung quanh luôn nghĩ rằng người như thế sẽ có khả năng dẫn dắt đám đông.
  • Sống lâu nhờ nóng tính Sống lâu nhờ nóng tính
    Các nhà nghiên cứu ở Đức đã kết luận rằng việc biểu lộ những cảm xúc tiêu cực có thể tăng thêm 2 năm tuổi thọ cho bạn. 
  • Fast food khiến bạn trở nên hung hăng? Fast food khiến bạn trở nên hung hăng?
    Các nhà khoa học Mỹ Trường ĐH California đã nghiên cứu ảnh hưởng fasst food đến tâm tính con người. Họ phát hiện nếu thường xuyên dùng loại thức ăn này có thể dẫn đến nóng tính và không tự kiềm chế được ở người sử dụng.