ngộ độc xyanua

  • Sự thực về cái chết của nhà khoa học thiên tài Alan Turing Sự thực về cái chết của nhà khoa học thiên tài Alan Turing
    Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực tìm hiểu và nghiên cứu, các chuyên gia bước đầu đã làm rõ được phần nào sự thật về cái chết của Alan Turing - nhà toán học, logic học và mật mã học thiên tài người Anh, người được xem là cha đẻ của ngành khoa học máy tính.