nghi lễ tắm gội

  • 10 trường hợp tử vong do amip ăn não người 10 trường hợp tử vong do amip ăn não người
    Trùng amip ăn não người đã giết chết 10 người tại Karachi, Pakistan. Trong khi nguồn gốc của các amip ăn não người này vẫn chưa được làm rõ, các nhà chức trách cảnh báo người dân hãy sử dụng nước được tiệt trùng bằng clo.