nguồn gốc của xà phòng

  • Xà phòng ra đời như thế nào? Xà phòng ra đời như thế nào?
    Khi mới ra đời, xà phòng không được coi trọng vì gắn với tầng lớp thấp. Sau đó, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, xà phòng được các nhà nghiên cứu chứng minh là có tác dụng tẩy rửa rất tốt và được sử dụng phổ biến.