nhà vệ sinh thông minh

  • Nhà vệ sinh thông minh Nhà vệ sinh thông minh
    Công ty Toto ở Nhật đã chế tạo nhà vệ sinh thông minh, được xem là nhà vệ sinh công nghệ hiện đại nhất hiện nay vì nó như phòng thí nghiệm y học nhỏ xíu.