nhân bản tế bào voi ma mút

  • Nhật Bản: Nhân bản tế bào 28.000 năm tuổi của voi ma mút Nhật Bản: Nhân bản tế bào 28.000 năm tuổi của voi ma mút
    Một nhóm các nhà khoa học từ Nhật Bản và Nga đã tuyên bố một bước tiến đáng kể trong nỗ lực đưa voi ma mút sống lại - mặc dù họ cảnh báo các báo cáo lá cải chế nhạo công việc này đang bị ảnh hưởng bởi bộ phim Công viên kỷ Jura.