nhận biết mùi

  • Vị giác dưới góc nhìn khoa học Vị giác dưới góc nhìn khoa học
    Vị giác là một trong số những chức năng cảm quan của hệ thần kinh trung ương, nó giúp chúng ta có thể nhận biết và thưởng thức các loại đồ ăn, đồ uống qua 4 loại vị chính là đắng, chua, mặn, ngọt.