nhựa dẻo phi độc tính

  • Hà Lan chế tạo loại nhựa vô hại Hà Lan chế tạo loại nhựa vô hại
    Các nhà khoa học Hà Lan đã chế tạo một loại nhựa dẻo phi độc tính, có thể phân hủy sinh học hoàn toàn từ các nguồn nguyên liệu thực vật giá rẻ.