nhiễm sắc thể XYY

  • Hội chứng XYY dẫn đường phạm tội Hội chứng XYY dẫn đường phạm tội
    Người mắc hội chứng siêu nam (XYY) có ngoại hình và tính cách khác thường, được các nhà nghiên cứu cho rằng là yếu tố nguy cơ dẫn đến hành vi phạm tội.