non bộ

  • Hòn non bộ và rạn san hô Hòn non bộ và rạn san hô
    Tiến sĩ Peter Todd là tình nguyện viên của tổ chức VSA New Zealand, hiện đang cố vấn cho ngành thủy sản tỉnh Bình Định. Ông đã có bài viết dưới đây kêu gọi chúng ta chung tay bảo vệ các rạn san hô.