phát hiện mộ cổ tại hội an

  • Phát hiện mộ 2.000 năm tuổi tại Hội An Phát hiện mộ 2.000 năm tuổi tại Hội An
    Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết ngôi mộ cổ vừa được phát hiện trong vườn nhà ông Phan Vinh tại khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được xác định là ngôi mộ Chum có niên đại hơn 2000 năm tuổi.