phòng bệnh ung thư

  • Ăn để phòng chống bệnh ung thư Ăn để phòng chống bệnh ung thư
    Các nghiên cứu đã cho thấy một số loại thực phẩm có khả năng chống sự tạo mạch, vì thế chúng giúp kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư vốn vẫn âm thầm phát triển không ngừng trong cơ thể chúng ta.