phòng tránh bắt cóc trẻ em

  • Quy tắc "sống còn" phải dạy bé để tránh bị bắt cóc Quy tắc "sống còn" phải dạy bé để tránh bị bắt cóc
    Trẻ em là đối tượng rất dễ bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo vì nhận thức còn ít, hiểu biết ngây thơ, non nớt. Tuy nhiên, không vì thế mà cha mẹ suốt ngày giữ con ở trong "lồng kính", tránh tuyệt đối cho bé tiếp xúc, khám phá thế giới bên ngoài được.