phản ứng sốc cho cơ thể

  • Loài chó tránh bị con người trút giận như thế nào? Loài chó tránh bị con người trút giận như thế nào?
    Trong nghiên cứu mới đây của Đại học Helsinki (Phần Lan), các nhà khoa học đã thử nghiệm trên 31 con chó thuộc 13 giống khác nhau, đều được đào tạo để có thể đứng trước một màn hình hiển thị mà không cần xích, nhốt.