phong tục tàn bạo

  • Bí ẩn phong tục tàn bạo thời đồ đá Bí ẩn phong tục tàn bạo thời đồ đá
    Thảm họa zombie (tức thây ma biết đi) không chỉ là một sự tưởng tượng đơn thuần của các nhà làm phim Hollywood. Trên thực tế, nỗi sợ hãi về xác chết biết đi có nguồn gốc sâu xa từ thời đồ đá.