quá trình đóng băng của giọt nước

  • Nước đóng băng trông như một cái cây Nước đóng băng trông như một cái cây
    Giọt nước tạo ra một hình dạng hoàn toàn mới khi chúng đóng băng. Thay vì dạng hình tròn, chúng tạo thành một mũi nhọn và cuối cùng “mọc” lên một rừng nhỏ các tinh thể băng trên bề mặt.