quên đi ký ức tạm thời

  • Các nguyên nhân gây mất trí nhớ Các nguyên nhân gây mất trí nhớ
    Một buổi sáng năm 2008, Naomi Jacobs tỉnh dậy và hoàn toàn mất ký ức của 17 năm trước đó. Điều duy nhất mà người phụ nữ 32 tuổi còn nhớ được là đang chuẩn bị đi ngủ và hôm sau có bài kiểm tra tiếng Pháp.