quý ông

  • Bí mật nơi bàn tay các quý ông Bí mật nơi bàn tay các quý ông
    Vì sao ngón tay đeo nhẫn của đàn ông lại dài hơn ngón trỏ trong khi ở phụ nữ lại ngược lại? Các nhà khoa học Mỹ khẳng định, tất cả đều được “lập trình” bởi những hocmon giới tính khi đứa trẻ còn là bào thai trong bụng mẹ.