rùa đồi mồi dứa

  • Rùa đẻ trứng "kháng nhiệt" Rùa đẻ trứng "kháng nhiệt"
    Các nhà khoa học Anh khẳng định một số loài rùa biển đã tiến hóa để sản sinh trứng “kháng nhiệt” nhằm đối phó với cát nóng trên những bãi tắm là nơi sinh sống của chúng.